U bent hier

C27R

Naam

Verklaring betreffende de vergoedbaarheid in tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht in het kader van een re-integratietraject

Doel

De inlichtingen betreffende het re-integratietraject meedelen aan het WB

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Laatste wijziging
20-08-2018
Aard van de wijziging

Vermelding van de termijn waarbinnen het formulier voor de re-integratiebeoordeling moet worden ingediend

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top