U bent hier

C3.2-Werkgever (vervangen door de e-ASR scenario's 2 en 5)

Naam

Bewijs van tijdelijke werkloosheid

Doel

Sinds 08.02.2017 is het formulier C3.2-werkgever als aanvraagformulier voor het vaststellen van rechten vervangen door de e‑ASR scenario 2.

Zie op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Af te leveren door

De werkgever uit eigen beweging (uitzondering : bij staking of lock-out op verzoek van de werknemer).

Tijdstip van aflevering

De werkgever overhandigt:

  • een bijkomend exemplaar dat geldt als uitkeringsaanvraag in de volgende gevallen:
    • bij de eerste tijdelijke werkloosheid van de werknemer in de onderneming;
    • bij de eerste werkloosheidsdag volgend op een wijziging van de contractuele arbeidsduur (ook ten gevolge van tijdskrediet of loopbaanonderbreking);
    • bij de aanvang van tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out;
    • bij de eerste tijdelijke werkloosheid na een onderbreking van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van ten minste 36 maanden.
  • het exemplaar dat geldt als bewijs tijdelijke werkloosheid op het einde van elke maand met uren tijdelijke werkloosheid.
Laatste wijziging
08-02-2017
Aard van de wijziging

Schrapping van het formulier C3.2-werkgever en verplichte vervanging door de e‑ASR scenario 2.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top