C4-ASR

Naam

Werkloosheidsbewijs

Doel
  • Werkloosheidsuitkeringen aanvragen (of opnieuw aanvragen).
    De werkgever die de gegevens betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomst elektronisch heeft meegedeeld (ASR, scenario 1), vermeldt op dit formulier de gegevens betreffende het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Ontslaguitkering aanvragen (ontslagen arbeiders).
  • Ontslagcompensatievergoeding aanvragen (ontslagen arbeiders).
Af te leveren door

De werkgever die de Aangifte sociaal risico ‘einde arbeidsovereenkomst' elektronisch heeft verricht.

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de arbeidsovereenkomst.

Laatste wijziging
01-01-2017
Aard van de wijziging

Bijhouden van de info betreffende de ontslagcompensatievergoeding 

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken