C4-ASR-SWT

Doel

Het recht op werkloosheidsuitkeringen als werkloze met bedrijfstoeslag (WBT) verkrijgen
Ontslagcompensatievergoeding aanvragen (ontslagen arbeiders)
De werkgever die de gegevens betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomst elektronisch heeft meegedeeld (ASR, scenario 1), vermeldt op dit formulier de gegevens betreffende het einde van de arbeidsovereenkomst

Af te leveren door

De werkgever die de Aangifte sociaal risico ‘voltijds brugpensioen’ elektronisch heeft verricht

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de arbeidsovereenkomst

Laatste wijziging
12-12-2017
Aard van de wijziging

In de rubriek in te vullen door de werknemer, toevoeging van een punt  6 betreft de aanvragen inzake vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de werknemers in het kader van het stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden voor de mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen 

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken