U bent hier

C58/3.5-verklaring

Naam

Verklaring van afstand van werkloosheidsuitkeringen

Doel

Geeft de werkloze de mogelijkheid onherroepelijk afstand te doen van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor een minimumperiode van 12 maanden en bijgevolg niet meer onderworpen te zijn aan de door de gewestinstelling opgelegde actieve beschikbaarheid op de arbeidsmarkt

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Laatste wijziging
18-02-2016
Aard van de wijziging

Creatie van het formulier

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top