C61-1/2-tijds tijdskrediet CAO nr. 103 ter - 06/17

Naam

Aanvraag  van een 1/2-tijds tijdskrediet

Doel

Aanvragen van een 1/2-tijds tijdskrediet  met motief met een schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever na 31 mei 2017.

  • Indien u uw werkgever vóór 1 april 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-1/2-tijds tijdskrediet CAO nr. 103. 
  • Indien u uw werkgever na 31 maart 2017 en voor 1 juni 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-1/2-tijds tijdskrediet CAO nr. 103 ter.

Betrokken werknemers: alle werknemers van de privésector. 

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61 - ouderschapsverlof , C61- medische bijstand of C61-Palliatief verlof te gebruiken.

Laatste wijziging
31-10-2017
Aard van de wijziging
  • Toevoeging van een informatie met betrekking tot het overlevingspensioen
  • Afschaffing van sommige vragen
  • Toevoeging van een vraag betreffende de arbeidsregeling tijdens de onderbreking
Belangrijke nota

Hoe uw aanvraag voor tijdskrediet indienen? 

U kunt dit op 2 manieren doen:

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken