C61-Openbare sector

Naam

Aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen loopbaanonderbreking

Doel

Aanvraag om uitkeringen voor alle werknemers behalve werknemers uit de privé-sector in de strikte zin en behalve de werknemers in de autonome overheidsbedrijven.

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier te gebruiken :

  • C61 - Ouderschapverlof
  • C61 - Medische bijstand
  • C61 - Palliatief verlof
Laatste wijziging
31-10-2017
Aard van de wijziging
  • Toevoeging van een informatie met betrekking tot het overlevingspensioen
  • Afschaffing van sommige vragen
  • Toevoeging van een vraag betreffende de arbeidsregeling tijdens de onderbreking
Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken