C61-tijdskrediet landingsbanen CAO nr. 103 ter - 06/17

Naam

Aanvraag van een tijdskrediet landingsbaan

Doel

Aanvragen van een tijdskrediet 1/5 of 1/2- tijds in het stelsel van de landingsbanen (eventueel tot de pensioenleeftijd) van toepassing op de aanvragen die een aanvang nemen vanaf 01/01/2015. 

Betrokken werknemers: werknemers van de privésector. 

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61 - Ouderschapsverlof , C61 - Medische bijstand of C61 - Palliatief verlof te gebruiken.

Voor de verlengingen van een tijdskrediet begonnen vóór 01/01/2015, gebruik het formulier C 61 tijdskrediet landingsbanen - CAO nr 103. 

Laatste wijziging
11-06-2018
Aard van de wijziging

Toevoeging van een vermelding over de systematische controle van 35 jaar beroepsverleden

Belangrijke nota

Hoe uw aanvraag voor tijdskrediet indienen? 

U kunt dit op 2 manieren doen:

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken