C63

Naam

Werkloosheidsattest

Doel

Document waaruit blijkt dat de werkzoekende de werkloosheidsvoorwaarden vervult om te genieten van een federale tewerkstellingsmaatregel

Af te leveren door

Het werkloosheidsbureau

Laatste wijziging
08-05-2017
Aard van de wijziging

p. 4: weghaling van maatregelen die niet meer in voege zijn 

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken