C63-SWT

Naam

Werkloosheidsattest in het kader van de vervanging van een werkloze met bedrijfstoeslag of halftijds bruggepensioneerde

Doel

De werkloosheidsvoorwaarden en gelijkgestelde voorwaarden attesteren om een werkloze met bedrijfstoeslag te vervangen

Af te leveren door

Werkloosheidsbureau bevoegd voor de hoofdverblijfplaats van de vervanger

Tijdstip van aflevering

Op aanvraag van werknemer en werkgever

Laatste wijziging
29-02-2012
Aard van de wijziging

De wachtuitkeringen en de wachttijd heten voortaan "inschakelingsuitkeringen" en "beroepsinschakelingstijd". Het brugpensioen wordt het “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken