C63bis

Naam

Werkloosheidsattest

Doel

Document waaruit blijkt dat de werkzoekende de werkloosheidsvoorwaarden vervult om te genieten van een tewerkstellingsmaatregel gefinancierd door de Gewesten

Af te leveren door

Het werkloosheidsbureau

Laatste wijziging
12-08-2008
Aard van de wijziging

Naamsverandering: BGDA > ACTIRIS

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken