U bent hier

C66A

Naam

Aanvraag om een vrijstelling voor werklozen die naar het buitenland gaan om een dienstbetrekking te zoeken of om deel te nemen aan een culturele manifestatie of een sportmanifestatie

Doel

Naar het buitenland gaan om werk te zoeken of om deel te nemen aan een culturele manifestatie of een sportmanifestatie met vrijstelling van bepaalde verplichtingen opgelegd aan de werklozen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Vóór het vertrek naar het buitenland (de aanvraag om vrijstelling om werk te zoeken mag bij uw terugkeer ingediend worden)

Laatste wijziging
01-06-2010
Aard van de wijziging

Betreft louter een vormverbetering

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top