C89-01.01.2015

Naam

Aanvraag om vrijstelling omwille van leeftijd of beroepsverleden

Doel

Vrijstellingsaanvraag

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Laatste wijziging
01-01-2018
Aard van de wijziging

Bijwerking formulier

Maatregelen voor de vrijstelling 89:
De werkloze kan op zijn vraag vrijgesteld worden van de verplichting beschikbaar te zijn indien hij:

  • ofwel de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt in de loop van 2018;
  • ofwel 43 jaar beroepsverleden bewijst.
Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken