U bent hier

C99

Naam

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Doel

De werkloze van minstens 60 jaar, ofwel de werkloze met bedrijfstoeslag (ongeacht de leeftijd) in staat stellen de vereiste verklaringen af te leggen.

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Bij de indiening van het betaaldossier (als rechtvaardigingsstuk)

Laatste wijziging
01-10-2016
Aard van de wijziging

Bijvoeging verwijzing T158 ‘Mag u een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen tijdens uw werkloosheid in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top