U bent hier

Ruling

Doel

Procedure waarbij een werkgever of een sociaal verzekerde op voorhand vraagt wat de houding van de RVA zal zijn ten opzichte van een bepaalde situatie in verband met werkloosheid, brugpensioen of loopbaanonderbreking.
De situatie moet over een concrete en specifieke situatie gaan, die zich nog niet voorgedaan heeft en moet over een domein gaan, waar de directeur van het werkloosheidsbureau over een beslissings- en appreciatiebevoegdheid beschikt.

Laatste wijziging
14-10-2016
Aard van de wijziging

Vormaanpassing

Belangrijke nota

In te dienen bij het werkloosheidsbureau of de uitbetalingsinstelling (voor de werklozen en de bruggepensioneerden)

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top