U bent hier

Verklaring tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers - Vermindering van de arbeidsprestaties

Doel

De werknemer die tewerkgesteld is bij twee verschillende juridische werkgevers en een halftijds of 1/5 tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) wil nemen, de mogelijkheid geven om te bewijzen dat hij bij de twee werkgevers samen in totaliteit voltijds of 3/4 tewerkgesteld is. 

Op welke werknemers van toepassing? 

Alle werknemers die tewerkgesteld zijn bij twee verschillende juridische werkgevers en die hun prestaties willen verminderen bij één van de beide werkgevers in het kader van een tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof.

Opgelet:

Deze verklaring kan niet gebruikt worden als een vermindering van de arbeidsprestaties wordt genomen bij beide werkgevers terzelfder tijd. In dat geval dienen er twee aanvraagformulieren ingediend te worden. 

Laatste wijziging
03-05-2017
Downloaden / afdrukken

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top