U bent hier

Dividenden

Een dividend is een som die wordt toegekend door de curator aan een schuldeiser, en die een procentueel gedeelte uitmaakt van de vordering .

Het dividend wordt in mindering gebracht van de brutovordering van de werknemer en dit in volgende volgorde:

  • op het achterstallig loon, vergoedingen en voordelen;
  • op het enkelvoudig vakantiegeld en vervolgens op het dubbel vakantiegeld per jaar, en beginnend met het oudste;
  • op de verbrekingsvergoeding .

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top