Follow us on twitter

U bent hier

Inhoudingen

Het Fonds zal, vooraleer het overgaat tot het verlenen van zijn tussenkomst aan de werknemer, de nodige inhoudingen verrichten, zowel op het brutobedrag van de uit te betalen vergoeding, als op het nettobedrag.

De bedragen die op het aanvraagformulier worden ingevuld, zijn, in principe, brutobedragen. Het Fonds is gehouden op deze brutobedragen de nodige inhoudingen te verrichten die opgelegd worden door de belastingswetgeving, de wetgeving betreffende de sociale zekerheid en eventueel door de collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. Het gaat om de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Het Fonds zal de inhoudingen aan de sociale zekerheidsinstellingen en/of aan de Belgische Staat overdragen.

FSO

Adres briefwisseling
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Bezoekadres
Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top