U bent hier

Inleiding - Definities

Het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) maakt statistieken over de faillissementen in België en het daaraan gekoppeld banenverlies.

Het FSO gebruikt deze cijfers om realistische budgettaire prognoses te maken en om het werk te organiseren.

Hiervoor baseert het FSO zich op twee bronnen:

  •  faillissementen: Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en het Belgisch Staatsblad
  •  banenverlies: databanken met gegevens van de RSZ (DMFA).

Het FSO werkt met dynamische gegevens zodat bij publicatie op de site steeds de meest recente gegevens per maand worden meegegeven. Er zijn zeer lichte wijzigingen mogelijk bijvoorbeeld als gevolg van een intrekking van een faillissement.

Faillissementen

Het FSO wordt op de hoogte gebracht van de faillissementen via de KBO, door middel van hun KBO-wijzigingsextracten. Vervolgens worden de gegevens nagekeken in het Belgisch Staatsblad. Het FSO beschouwt de datum van het vonnis als bepalend. Enkel de ondernemingen met personeel worden in aanmerking genomen. Het gaat hier om ondernemingen met personeel dat minstens 1 dag geregistreerd werd bij de RSZ.

Aantal verloren banen

Het banenverlies wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers die bij de RSZ minstens voor één dag geregistreerd zijn in het voorlaatste trimester voorafgaand aan het faillissementsvonnis. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, wordt teruggegaan tot het meest recente trimester (max. 1 jaar voor het faillissementvonnis).

Activiteitssectoren

De activiteitssectoren worden bepaald op basis van de laatste NACE-code van de hoofdactiviteit van de onderneming die failliet ging.

De NACE-code is een 5 cijfercode die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten. Deze NACE-code is te vinden in “het werkgeversrepertorium”, een databank van de RSZ.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top