Follow us on twitter

U bent hier

Wijze betaling

In principe worden de betalingen aan de werknemer, of aan zijn rechthebbenden per overschrijving verricht.

Uitzonderlijk kunnen zij, op aanvraag van de werknemer of zijn rechthebbenden, door middel van een circulaire cheque worden verricht. In dit geval zijn de kosten van de circulaire cheque ten laste van de werknemer.

Bij de uitbetaling door het Fonds zal de werknemer een afrekening ontvangen die conform is aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 27 september 1966.

Het Fonds is verplicht, in het jaar volgend op de betaling, het formulier 281.10 betreffende de bedrijfsvoorheffing te bezorgen aan de werknemer die een betaling heeft ontvangen (ook wel belastingsfiche genoemd). Op deze fiche wordt het belastbaar bedrag van alle vergoedingen betaald in het vorige kalenderjaar vermeld samen met hun bedrijfsvoorheffing.

Indien het een bediende betreft, wordt een vakantieattest uitgereikt, zoals het is vastgesteld bij de vakantiewetgeving. Het gaat om een attest die volgende vermeldingen bevat:

  • de periode gedurende dewelke de bediende bij een werkgever in dienst was en eventueel de gelijkgestelde periode
  • het brutobedrag van het verschuldigd vakantiegeld
  • het percentage dat voor de berekening van dit vakantiegeld in aanmerking werd genomen

FSO

Adres briefwisseling
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Bezoekadres
Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top