U bent hier

Het model geïntegreerd beheer - Tekstversie

Het uitgangspunt van het model zijn de missie, visie en de waarden van de organisatie.

De missie omschrijft de bestaansreden en activiteiten van de RVA.

De visie geeft de richting aan waarin de RVA, samen met zijn medewerkers, wil evolueren tegen 2025.

De strategie geeft een antwoord op de vraag: "Welke strategische keuzes moet de RVA maken om de komende 3 jaar verder stappen te zetten in de realisatie van zijn visie 2025?”. De strategie vertaalt zich in concrete acties/ projecten … opgenomen in het operationeel plan van de RVA.

De waarden geven aan welke principes en ideeën het intern gedrag van de medewerkers en de relaties van de RVA met de buitenwereld bepalen.

Voor het realiseren van zijn strategie en zijn opdrachten investeert de RVA concreet in 3 grote domeinen:

  • Procesbeheer
  • Middelenbeheer
  • Veranderingsbeheer

Een RVA-kantoor zoeken

Top