U bent hier

Halftijds brugpensioen

KB van 28.12.2011 Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen
Wet van 26.03.1999 Wet betreffende het Belgisch Actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
KB van 30.07.1994 Koninklijk besluit betreffende het halftijds brugpensioen
KB van 27.01.1997 Koninklijk besluit houdende maatregelen met betrekking tot het halftijds brugpensioen met toepassing van artikel 7, § 2 van de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

Een RVA-kantoor zoeken

Top