U bent hier

Heeft het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind een impact op de maximumduur (12 maanden in geval van volledige onderbreking /24 maanden in geval van gedeeltelijke of 1/5 onderbreking) van de medische bijstand?

Ja, de duur van het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind wordt afgetrokken van de maximumduur van het verlof voor medische bijstand voor dat kind.

Een RVA-kantoor zoeken

Top