U bent hier

Hoe moet ik de RVA een wijziging melden in mijn persoonlijke situatie (adreswijziging, ander rekeningnum., begin van een activiteit in loondienst of als zelfstandige, ...) in de loop van een loopbaanonderbreking, een tijdskrediet of een thematisch verlof?

De reglementering verplicht je aan de RVA alle wijzigingen mee te delen in je persoonlijke situatie die een impact zouden kunnen hebben op de behandeling van je dossier.

Die mededeling moet schriftelijk gebeuren. Daartoe kunt je het formulier “aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof” gebruiken.

Dat formulier moet je behoorlijk ingevuld en ondertekend naar je RVA-kantoor versturen ofwel via de post, ofwel via het contactformulier, waarin je het gescande formulier toevoegt als bijlage.

Je moet de aangifte zo vlug mogelijk aan je RVA-kantoor overmaken na de wijziging van de gegevens. Zodoende kunnen onze diensten je dossier aanpassen op basis van die wijzigingen en je meedelen wat je nieuwe situatie eventueel tot gevolg heeft.

Een RVA-kantoor zoeken

Top