U bent hier

Ik ben samenwonende. Zullen mijn werkloosheidsuitkeringen, omwille van de nieuwe degressiviteit, verminderen vanaf 01/11/2012?

Vanaf november 2012, wordt het bedrag van uw uitkeringen aangepast aan de 2° vergoedingsperiode

De RVA herberekent in welke fase u zich bevindt op 1 november 2012, rekening houdend met 2 maanden toevoeging per jaar beroepsverleden .

  • Bent u meer dan 18 maanden werkloos, en hebt u geen recht op een fixering (55 jaar, 33% arbeidsongeschiktheid, voldoende beroepsverleden), dan kan uw uitkering ten vroegste in november dalen naar het bedrag van fase 21, 22, 23 , 24 of naar het forfait bedrag.
  • Bent u reeds 55 jaar, dan wordt het bedrag dat volgens de nieuwe regeling geldt op 1 november gefixeerd
  • Werd de ingangsdatum van het forfaitbedrag (rekening houdend met u beroepsverleden) reeds vastgesteld overeenkomstig de oude regels (= 3 maanden toevoeging per jaar beroepsverleden), dan ontvangt u tot dat tijdstip uitkeringen volgens de nieuwe regeling (bv. fase 2A, 2B, 21, 22, 23, 24). In dat geval wordt de forfaitdatum dus niet vervroegd.
Top