U bent hier

Ik heb mijn lopend tijdskrediet beëindigd om een thematisch verlof te bekomen. Kan ik na het thematisch verlof automatisch het oorspronkelijke tijdskrediet terugkrijgen?

Nee, als je na je thematisch verlof opnieuw het oorspronkelijke tijdskrediet (dat voortijdig werd stopgezet) wil genieten, moet je verplicht een nieuwe aanvraag indienen bij je werkgever. In ondernemingen met meer dan 10 werknemers, zal de werkgever moeten nagaan of er nog plaats overblijft in het quotum van gelijktijdige afwezigheden (volgens de algemene regel: 5% van het personeelsbestand van de onderneming) aangezien dat quotum wordt toegepast op elke aanvraag tijdskrediet. Dat betekent dat je geen voorrang hebt op de andere collega’s van de onderneming om opnieuw tijdskrediet te genieten.

Wat de RVA betreft, is het zo dat als het oorspronkelijke tijdskrediet werd verkregen in toepassing van de cao nr. 103. De nieuwe aanvraag tijdskrediet na het thematisch verlof kan niet worden beschouwd als een verlenging van het oorspronkelijke tijdskrediet. Die nieuwe aanvraag tijdskrediet zal bijgevolg moeten worden behandeld in toepassing van de cao nr. 103 zoals gewijzigd door de cao 103ter vanaf 01.04.2017.

  • In geval van aanvraag om tijdskrediet met motief, impliceert dat dat van de maximale duur waarop je aanspraak kunt maken alle periodes van tijdskrediet moeten worden afgetrokken die je eerder al zou hebben verkregen, namelijk de periodes van tijdskrediet met motief in kalendermaanden en de periodes van loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder motief op evenredige wijze afgetrokken. De eerste 12 maanden voltijds equivalent worden niet aangerekend op het krediet van het recht op tijdskrediet en voor het krediet van het recht op uitkeringen voor de aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.05.2017.
  • In geval van aanvraag tijdskrediet landingsbaan, houdt dat in dat de nieuwe periode enkel zal kunnen worden vergoed als je ten minste 60 jaar bent.
    Als je minstens 55 jaar bent, kun je echter worden vergoed als je voldoet aan een van de afwijkende voorwaarden voorzien in de reglementering (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, zwaar beroep, beroep met nachtprestaties, enz.).

NB: de leeftijd die recht geeft tot toegang op de uitkeringen volgens de afwijkende voorwaarden, kan op 55 jaar behouden blijven als een sectorale of ondernemings-cao werd afgesloten in toepassing van een intersectoriële cao. 

Wil je meer informatie over de reglementering inzake tijdskrediet?

  • Infoblad T160 met betrekking tot het algemeen stelsel van tijdskrediet met motief;
  • Infoblad T161 betreffende het tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel.
Top