U bent hier

Introductie tot de instapstage

Nieuw vanaf 1 januari 2013: de instapstage (wordt operationeel van zodra de regelgeving van de Gewesten is aangepast)

Wat is een instapstage?

Een instapstage is een stage die een laaggeschoolde jongere kan volgen in een onderneming, bij een VZW of bij een overheidsdienst. Via de instapstage kan de stagiair kennis maken met de arbeidsmarkt. De instapstage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn. De werkgever betaalt een maandelijkse premie van 200 euro. De vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen.
De stagiair ontvangt, naast de maandelijkse vergoeding van 200 euro van de werkgever, een stage-uitkering ten laste van de RVA.

Wat moet de werkgever doen en aan welke voorwaarden moet de instapstage voldoen?

  • De werkgever sluit een overeenkomst af met de stagiair en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles Formation of ADG). Deze overeenkomst voorziet een regeling die geïnspireerd is op deze geldend bij een individuele beroepsopleiding in een onderneming.
  • De instapstage kan ten vroegste aanvangen na de zesde maand van de beroepsinschakelingstijd die de jongere na zijn studies moet doorlopen alvorens recht te hebben op inschakelingsuitkeringen. De instapstage moet uiterlijk aanvangen op de laatste dag van deze beroepsinschakelingstijd. De instapstage is voltijds, eventuele opleiding inbegrepen.

Welke jongere komt in aanmerking als stagiair?

De jongere moet :

  • midden- of laaggeschoold zijn. Middengeschoold is de jongere die ten hoogste een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft. Laaggeschoold is de jongere die geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft.
    Let op : de bevoegde Gemeenschap of het Waals Gewest kan de doelgroep beperken. Aldus komen in Vlaanderen enkel de laaggeschoolden in aanmerking;
  • bij de aanvang van de instapstage reeds 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekend bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling en zich nog in de beroepsinschakelingstijd bevinden.

Meer info?

Wenst u meer info omtrent het aanbieden van stageplaatsen en het sluiten van overeenkomsten dan dient u zich te wenden tot de diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (de contactgegevens vindt u terug op deze site onder de rubriek Partners\Gewesten).

Wenst u meer info omtrent de toekenning van de stage-uitkering ten laste van de RVA dan dient u zich te wenden tot de werkloosheidsbureau’s (de contactgegevens vindt u terug op deze site onder de rubriek De RVA\Kantoren). 

Een RVA-kantoor zoeken

Top