Jaarverslag 2015

De RVA in 2015

Volume 1: Activiteitenverslag 

Volume 2: Indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

  • PDF (Als gevolg van een technische correctie werden de cijfers voor 2015 op de blz . 188 en 189 van deel 2 van het jaarverslag 2015 in grafiek 8.1.II en tabel 8.1.I aangepast).

Bijlagen

Presentatie persconferentie jaarverslag

  • PDF (Als gevolg van een technische correctie werden de cijfers voor 2015 op de slide 42 van de Presentatie persconferentie jaarverslag aangepast).

Kerncijfers per werkloosheidsbureau, gewesten, land

Statistisch overzicht

 

Een RVA-kantoor zoeken