U bent hier

Kamer van volksvertegenwoordigers

KB van 10.08.1998 Koninklijk Besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerkers van de erkende politieke fracties of van administratieve medewerkers van de Leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Een RVA-kantoor zoeken

Top