U bent hier

Kan ik, nadat ik een tijdskrediet van 1/5 zonder motief heb bekomen tijdens 5 jaar, gedurende 3 jaar een tijdskrediet genieten met het motief “opleiding”?

a. Ik vraag een tijdskrediet van 1/5 met motief “opleiding”?

Ja, u beschikt over een maximumduur van 36 maanden 1/5 tijdskrediet met motief “opleiding”. De 12 maanden voltijds equivalent tijdskrediet (zijnde 5 jaar 1/5 tijdskrediet) zonder motief die je hebt genoten, worden niet afgetrokken van het krediet van het tijdskrediet met motief bij de werkgever; ze zullen daarentegen worden afgetrokken voor het recht op uitkeringen voor de aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017.

b. Ik vraag een voltijds of een halftijds tijdskrediet met motief “opleiding”?

Ja, maar enkel als er een sectorale cao of een ondernemings-cao bestaat waarin een uitbreiding met 12, 24 of 36 maanden van het basisrecht is voorzien (het kan gaan om ofwel een nieuwe cao, afgesloten in toepassing van de cao nr. 103, ofwel een bestaande cao afgesloten in toepassing van de cao nr. 77bis). In dat geval beschik je over een maximumduur van 12, 24 of 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief 'opleiding'. De 12 maanden voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief die je genoten hebt, worden niet afgetrokken van het krediet van het tijdskrediet met motief bij de werkgever, ze worden daarentegen afgetrokken voor het recht op uitkeringen voor de aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017.

Top