U bent hier

Mijn kind is gehospitaliseerd en ik wens verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind te bekomen. Welke duur mag ik vragen?

Je kunt je prestaties volledig schorsen gedurende of net na de hospitalisatie van het minderjarig kind omwille van een ernstige ziekte voor een duur van een week, onmiddellijk verlengbaar met een extra week. Dat wil zeggen dat als het verlof afloopt op zaterdag, de verlenging moet ingaan op zondag, zelfs als het niet gaat om een werkdag.

Een RVA-kantoor zoeken

Top