U bent hier

Milieubeleid

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een openbare instelling van sociale zekerheid die het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toepast. De RVA is ook verantwoordelijk voor het systeem van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.  Het Hoofdbestuur van de RVA is belast met administratieve, regelgevende en logistieke taken. De basisopdrachten van de RVA worden uitgeoefend in 16 Werkloosheidsbureaus gevestigd in 30 kantoren verdeeld over het Belgische grondgebied.

Uit de visie van RVA blijkt duidelijk dat de RVA een referentiepunt wil zijn op het vlak van goed beheer en klantgerichtheid. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid maken daar integraal deel van uit.

De RVA heeft in 2012 een milieubeheersysteem (MBS) volgens de vereisten van de EMAS-verordening (Eco-Management and Audit Scheme) in het gebouw van het Hoofdbestuur ingevoerd. De Rijksdienst is vervolgens overgegaan tot het invoeren van dit milieubeheersysteem in een aantal RVA-kantoren. In twee fasen werd het toepassingsgebied van EMAS uitgebreid: met de kantoren van Brugge, Charleroi en Gent in 2013, en de kantoren van  Antwerpen, Bergen, Doornik, Kortrijk, La Louvière, Oostende, Turnhout en Vilvoorde in 2014. Jaarlijks werd de correcte toepassing van het milieubeheersysteem geverifieerd door middel van een externe audit tot en met 2017. Tussen 2011 en 2016 daalden in de 12 hogergenoemde gebouwen het genormaliseerd energieverbruik voor verwarming met 16%, het elektriciteitsverbruik met 28%, en het drinkwaterverbruik met 30%.

De RVA heeft vervolgens beslist in al zijn gebouwen een milieubeleid te voeren dat erop gericht is om zijn milieuprestaties te optimaliseren en conformiteit met de milieuwetgeving en aanverwante wetgeving te garanderen. Door de bewezen goede praktijken toe te passen in alle kantoren van de RVA kan de ervaring van de 5 voorgaande jaren maximaal gevaloriseerd worden

De hoofddoelstelling om de milieu-impact van alle gebouwen te verlagen wordt nagestreefd door de volgende subdoelstellingen:

  • Verlaging van het energieverbruik voor verwarming
  • Verlaging van het elektriciteitsverbruik
  • Verlaging van het waterverbruik
  • Het voeren van een duurzaam aankoopbeleid

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen wordt de bijdrage verwacht van alle medewerkers, in de geest van samenwerking, één van de vier kernwaarden van onze organisatie.

De coördinatie van het milieubeleid is toevertrouwd aan de Cel Eco. Voor alle vragen of suggesties met betrekking tot het milieubeleid kunt u deze dienst bereiken via het e-mailadres: ecologie@rva.be.

 

Aangenomen op 28 november 2018.

 

De Administrateur-generaal

 Signature M. Carlens

Georges Carlens

Een RVA-kantoor zoeken

Top