Follow us on twitter

U bent hier

Nathalie Muylle: “Aantal tijdelijke werklozen met twee derden afgenomen sinds april”

In juli telde ons land 395.784 tijdelijk werklozen. Dat is een daling met twee derde sinds het hoogtepunt in april. De gemiddelde hoeveelheid dagen dat iemand tijdelijk werkloos was daalt tot 7,3 dagen in juli.

Minister van werk Nathalie Muylle: “Het aantal tijdelijke werklozen blijft verder dalen. In juli telde ons land 395.784 tijdelijk werklozen, twee derde minder dan op het hoogtepunt in april. We zien een daling in alle sectoren, ook in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en evenementensector. Het is uiteraard afwachten wat de impact is van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van eind juli. Voor zwaar getroffen sectoren en bedrijven, blijft het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona bestaan tot het einde van het jaar.” 

Het aantal tijdelijk werklozen lag in juli op 395.784 (toestand op 12 augustus), dat is een daling met twee derde ten opzichte van april. Toen waren er nog 1.232.720 tijdelijk werklozen. 61.960 werkgevers deden in juli een beroep op het systeem, tegenover 140.647 in april (-56%).

 

Daling houdt aan

Het aantal tijdelijk werklozen daalt maand na maand. Tussen juni en juli bedroeg de afname 35,6%, gelijkaardig aan de afname tussen mei en juni.

 

Maand

Aantal tijdelijk werklozen

Evolutie

April

1 232 720

 

Mei

985 658

-20%

Juni

614 816

-37,6%

Juli

395 784

-35,6%

 

Verschillen tussen sectoren

Bij de meeste sectoren zet de daling zich de laatste maanden volgens dezelfde trend verder. Het valt verder op dat de horeca- en evenementensector aan een inhaalrace is begonnen. In juni daalden de tijdelijke werkloosheidscijfers in die sectoren met resp. 9,8% en 20% tegenover de vorige maand, in juli was dat 52% en 57%. Ook in de industrie (juni: -28%, juli: -37%), de transportsector (juni: -27%, juli: -33%) en de informatie- en communicatiesector (juni: -28%, juli: -38%) versnelt de daling van de cijfers.

 

 

Sector

April

Mei

Juni

Juli

Afname mei-juni

Afname juni-juli

Totale afname april-juli

Onbekend

15 788

12 004

4 290

1 424

64,26%

66,81%

90,98%

Exploitatie van en handel in onroerend goed

7 740

6 362

2 280

1 268

64,16%

44,39%

83,62%

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

5 616

3 685

1 928

1 039

47,68%

46,11%

81,50%

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

244 942

195 465

84 404

46 589

56,82%

44,80%

80,98%

Onderwijs

15 516

13 950

6 671

3 052

52,18%

54,25%

80,33%

Financiële activiteiten en verzekeringen

13 643

11 905

6 136

2 963

48,46%

51,71%

78,28%

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

75 234

57 548

28 753

17 404

50,04%

39,47%

76,87%

Landbouw, bosbouw en visserij

2 486

1 560

994

716

36,28%

27,97%

71,20%

Kunst, amusement en recreatie

21 075

20 379

16 306

6 963

19,99%

57,30%

66,96%

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

53 971

45 507

29 604

18 307

34,95%

38,16%

66,08%

Bouwnijverheid

137 365

72 856

46 497

46 726

36,18%

-0,49%

65,98%

Overige diensten

26 597

25 065

14 008

9 090

44,11%

35,11%

65,82%

Industrie

217 896

175 830

126 972

80 297

27,79%

36,76%

63,15%

Informatie en communicatie

23 427

21 339

15 263

9 409

28,47%

38,35%

59,84%

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

92 321

86 808

78 334

37 458

9,76%

52,18%

59,43%

Administratieve en ondersteunende diensten

210 853

178 903

111 306

85 685

37,78%

23,02%

59,36%

Vervoer en opslag

65 829

54 842

39 968

26 801

27,12%

32,94%

59,29%

 

Hoewel de tijdelijke werkloosheid ook in zwaar getroffen sectoren daalt, blijven sommige van die sectoren in belangrijke mate beroep doen op het systeem. Voor de reissector (opgenomen binnen ‘administratieve en ondersteunende diensten’) zien we een daling van de tijdelijke werkloosheid van slechts 28,3% tegenover april, in de hotelsector (opgenomen binnen ‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’) een daling van 43,6% en voor de amusementssector (opgenomen binnen ‘kunst, amusement en recreatie’) een daling van 49%.

Het is afwachten wat de impact van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli is voor de cijfers van augustus.

 

Minder dagen tijdelijke werkloosheid

Heel belangrijk blijft ook het aantal dagen dat men tijdelijk werkloos is. In april was nog meer dan 20% van de tijdelijke werklozen de volledige maand werkloos. In juli is dat nog slechts 6,6%. Het gemiddeld aantal dagen dat iemand tijdelijk werkloos is, is dan ook gehalveerd ten opzichte van april. Toen was dat nog 14 dagen, in juli was dat 7,3 dagen.

Meer dan de helft van de tijdelijke werklozen is slechts enkele dagen per maand werkloos. 50,4% van hen was in juli namelijk 4 dagen of minder tijdelijk werkloos.

 

Dagen

April

Mei

Juni

Juli

Aantal werknemers

%

Aantal werknemers

%

Aantal werknemers

%

Aantal werknemers

%

1

44 123

3,6

95 024

9,6

79 914

13,0

71 482

18,1

2

43 478

3,5

68 633

7,0

64 519

10,5

54 569

13,8

3

58 549

4,7

67 258

6,8

49 881

8,1

42 445

10,7

4

56 649

4,6

77 573

7,9

66 151

10,8

30 745

7,8

5

45 182

3,7

68 012

6,9

51 836

8,4

28 934

7,3

6

33 448

2,7

70 815

7,2

31 327

5,1

16 512

4,2

7

35 382

2,9

50 338

5,1

24 759

4,0

13 498

3,4

Volledige maand

253 644

20,6

93 125

9,4

47 992

7,8

26 183

6,6

Minister Nathalie Muylle: “In heel wat bedrijven kunnen werknemers terug aan de slag. In zowat alle sectoren is de helft of meer van de werknemers die sinds maart op tijdelijke werkloosheid werden gezet, opnieuw aan het werk. Toch blijven sommige sectoren in belangrijke mate beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. De mogelijkheid om die tijdelijke werkloosheid te kunnen inzetten blijft een cruciale maatregel voor onze economie, die door corona zware klappen krijgt. We helpen bedrijven door deze crisisperiode en beschermen de koopkracht van getroffen werknemers.”

Een RVA-kantoor zoeken

Top