U bent hier

Nieuwe studie gepubliceerd over 100 jaar RVA-uitkeringen

Een overzicht van de Spaanse griep tot COVID-19

De RVA heeft een nieuwe studie gepubliceerd: Langetermijnevolutie van de RVA-uitkeringen: 100 jaar data (1921-2020). Deze unieke publicatie geeft een statistisch overzicht van alle RVAuitkeringsstelsels voor een periode van maar liefst 100 jaar. De evolutie wordt gekaderd door te duiden op de maatschappelijke, economische en ook reglementaire veranderingen die hun weerslag hebben op de uitkeringen.

 Zo was het jaar 2020 op vele vlakken uitzonderlijk. De wereldwijde pandemie had niet alleen een impact op de volksgezondheid, maar de maatregelen die wereldwijd werden genomen om die af te remmen hadden ook verstrekkende sociale en economische gevolgen. Binnen de RVA-statistieken is de impact van de coronacrisis duidelijk zichtbaar.

 Dat is vooral het geval voor de cijfers tijdelijke werkloosheid die een enorme piek vormen van 514.195 fysieke eenheden in 2020. Maar rekening houdend met de bevolkingsgroei in de voorbije eeuw blijkt dat het aantal tijdelijk werklozen voor het jaar 2020 vergelijkbaar is met dat van eerdere crisisjaren - zoals de nasleep van de Spaanse griep in 1921.

De studie belicht niet alleen de tijdelijke werkloosheid gedurende de afgelopen 100 jaar maar ook de volledige werkloosheid, de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en de onderbrekingsuitkeringen (loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven zoals ouderschapsverlof). U kunt de studie terugvinden op de RVA-website.

Naast de studies van de RVA vindt u er ook ander cijfermateriaal, zoals de  standaardtabellen en statistische publicaties en interactieve statistieken.

Bent u nog niet vertrouwd met de terminologie van statistieken? Dan helpt deze methodologie u op weg.

Bent u journalist of hebt u vragen over deze studie? Contacteer dan de dienst Communicatie via communicatie@rva.be of via het telefoonnummer +32 2 515 42 81 (NL).

Een RVA-kantoor zoeken

Top