U bent hier

De RVA publiceert zijn jaarverslag 2017

De RVA in 2017: de 2 volumes van de jaarverslag
15-03-2018

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar. 

Het jaarverslag 2017 werd op 15 maart 2018 voorgesteld aan de pers en bestaat uit 2 delen: 

Daarnaast kunt u ook volgende documentatie raadplegen:

We zetten de belangrijkste evoluties uit 2017 even voor u op een rijtje

De vergoede werkloosheid daalt voor het vierde jaar op rij. In 2017 bedroeg het totale aantal werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigden volledig werklozen 487.291 eenheden, een daling van 8,5% of 45 090 tegenover 2016. 
In 2017 stellen we ook een daling vast in de volledige en de tijdelijke werkloosheid.

Wat de volledige werkloosheid betreft, dient men twee groepen te onderscheiden:

  • De uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Hun aantal (373.701) daalt met 5,4% in vergelijking met 2016.
  • De uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekenden. Hun aantal daalde in 2017 zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen (-27,4%) als bij de vrijgestelde SWT’ers (-12,7%).

In de laatste vier jaar daalde het jaargemiddelde van het aantal vergoede volledig werklozen met 163.768 eenheden.

Die evolutie kan hoofdzakelijk aan de hand van 3 factoren worden uitgelegd:

  •  voor het 4e jaar op rij kende België een matige groei van 1,7% in 2017. Volgens de Nationale Bank nam de werkgelegenheid toe met 66.000 eenheden in 2017 en 184.000 eenheden over de laatste vier jaar;
  • het demografische effect speelt ook een rol. De actieve bevolking en de bevolking op werkleeftijd verhogen minder dan voordien en de uitstromers naar het pensioen zijn talrijker;
  • ten slotte is er het effect van meerdere hervormingen voor het ondersteunen van de werkgelegenheid of voor het hervormen van de werkloosheidsverzekering. Bij dit laatste gaat het vooral over het einde recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2017 zijn 6.504 personen aan het einde van hun vergoedingsperiode gekomen, zijnde 3 jaar of 3 jaar vanaf 30 jaar naargelang de gezinssituatie. In 2015 waren ze met 29.021 en in 2016 met 7.857.

Wat de tijdelijke werkloosheid betreft, zien we een daling van 18,7% van het aantal dagen werkloosheid in 2017. De tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk als gevolg van economische redenen, reflecteert de evolutie van de conjunctuur het meest en is nog forser gezakt (-21,3%).

Het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen krijgt (272.070), is gedaald met 2,9%.

Deze daling betreft vooral het tijdskrediet (-8,7%), door de strikter geworden toelatingsvoorwaarden zowel in het algemeen stelsel als in het eindeloopbaanstelsel sinds 2015, en in mindere mate loopbaanonderbreking (-2,6%). Het aantal thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen) steeg dan weer met 6,5%.

De totale uitgaven van de RVA, buiten de aan de gewesten overgedragen bevoegdheden, zijn verminderd met 554 miljoen euro in 2017. Over 4 jaar bedraagt de daling 2,1 miljard of 22,2% ook omwille van de hiervoor aangehaalde redenen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top