U bent hier

De “stempelkaart” wordt elektronisch

15-09-2014

Werklozen kunnen voortaan hun werkloosheidssituatie van de voorbije maand via computer, tablet of smartphone doorgeven aan hun uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). De vertrouwde blauwe stempelkaart heeft sinds 15 september immers een elektronisch equivalent. Deze elektronische controlekaart is het resultaat van een samenwerking tussen de RVA en de uitbetalingsinstellingen.

‘De kaart ziet er op computer net hetzelfde uit als op papier en is erg makkelijk in gebruik,’ verduidelijkt Georges Carlens, administrateur-generaal van de RVA. "Met enkele kliks kan de werkloze, op voorhand, aangeven of hij op een bepaalde dag werkloos was, een job had, ziek was of met vakantie was." Op basis daarvan kan het aantal uitkeringen voor de voorbije maand worden berekend.

Deze aanpak is voor de werkzoekende een modernisering en vereenvoudiging van een van de belangrijkste administratieve formaliteiten die hij moet vervullen. Verkeerde aangiften met de stempelkaart worden ook moeilijker. Het risico dat de werkzoekende zijn kaart verliest of beschadigt, zodat ze onleesbaar wordt is naar nul herleid. Bovendien worden een aantal gegevens rechtstreeks en automatisch ingevuld door een link met andere databanken zoals bv arbeidsdagen die door een werkgever bij de RSZ werden ingediend.

Op het einde van de maand vraagt de werkloze met de kaart elektronisch de uitbetaling aan bij de uitbetalingsinstelling. Hij moet zich dus niet meer verplaatsen om zijn controlekaart in te dienen en hoeft ook geen portkosten meer te betalen.

Voor de uitbetalingsinstellingen kunnen de maandelijkse aangiften veel makkelijker worden verwerkt.

Voorlopig blijft ook de papieren variant van de stempelkaart bestaan. De elektronische kaart wordt beschikbaar gesteld via de portaalsite van de sociale zekerheid (ww.socialsecurity.be/burger) die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Wenst u als werkloze meer informatie te krijgen over de elektronische controlekaart, neem contact met uw uitbetalingsinstelling.

Een RVA-kantoor zoeken

Top