U bent hier

Einde van het recht op inschakelingsuitkeringen op 31 december 2014?

24-12-2014

Ingevolge het koninklijk besluit van 28 november 2011 is het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot een periode van drie jaar*, die ten vroegste verstrijkt op 31 december 2014.

De werkloze wiens recht op uitkeringen verstrijkt op 31 december 2014 werd hiervan op de hoogte gesteld door zijn uitbetalingsinstelling. Hij zal in principe eind december of begin januari voor het laatst uitkeringen ontvangen vanwege de RVA en hij wordt door zijn uitbetalingsinstelling ook herinnerd aan het einde van zijn recht.

Deze einddatum kan nog naar de toekomst verschoven worden indien de werkloze recentelijk heeft gewerkt, indien hij een vrijstelling geniet wegens opleiding of studies, of indien hij, in geval van arbeidshandicap, positief meewerkt aan begeleidingsacties voorgesteld door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Meer uitleg hieromtrent is opgenomen in het infoblad “T35 - Hebt u recht op uitkeringen na studies?”. De werkloze kan ook uitleg vragen aan zijn uitbetalingsinstelling of aan het werkloosheidsbureau van de RVA omtrent zijn persoonlijke situatie.

Het is raadzaam dat hij ook contact opneemt met:

  • zijn ziekenfonds om na te gaan hoe hij verzekerd kan blijven;
  • zijn kinderbijslagfonds indien hij op grond van zijn uitkeringen kinderbijslag ontvangt;
  • het OCMW indien hij (en zijn gezinsleden) niet meer zal beschikken over voldoende inkomsten.

Voor de berekening van de periode van drie jaar wordt geen rekening gehouden met:

  • periodes gelegen vóór 2012;
  • periodes gelegen vóór de dertigste verjaardag indien de werkloze behoort tot de gezinscategorie “werknemer met gezinslast, alleenwonende, of bevoorrechte samenwonende”;
  • periodes van tewerkstelling.

Een RVA-kantoor zoeken

Top