U bent hier

Flashactie in de bouwsector

14-09-2018

In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor het eerst een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. Het doel van deze controles is om de betrokken partijen te informeren over de geldende sociale wetten. Wanneer er tijdens deze controles onregelmatigheden aan het licht zouden komen, zullen de sociaal inspecteurs de werkgevers en werknemers begeleiden naar een oplossing.  Ze zullen uitleggen welke verplichting niet correct is nageleefd, waar er in de toekomst moet op gelet worden of wijzen op wat anders en beter kan. 

Het feit dat de sociaal controleurs voornamelijk preventief en coachend zullen optreden, betekent natuurlijk niet dat ze geen rekening zullen houden met manifeste inbreuken of wederkerende overtredingen.  In dergelijke situaties zullen de sociaal controleurs ook tijdens deze flashactie zo nodig tot verbalisering overgaan. Een sociaal controleur heeft bij een controle altijd het recht om alle documenten op te vragen die hij noodzakelijk acht voor zijn onderzoek (artikel 28 en 29 van  het Sociaal Strafwetboek).

Werkgevers en werknemers die zich willen voorbereiden op de komst van een sociaal controleur vinden hieronder een checklist waarbij ze een “zelfcontrole” kunnen uitvoeren en nagaan of ze volledig in orde zijn met de regelgeving. De checklist bevat een overzicht van de punten waarop de sociaal controleurs van de RVA zullen controleren. 

Checklist: bouwsector (PDF)

 

Bijkomende info

Voor werknemers

Voor werkgevers

  • Infoblad E16 - Controle.
  • Infobladen E20 tot E29: Infobladen voor werkgevers.
  • Als werkgever kan u voor meer informatie ook terecht bij uw bedrijfsfederatie of het RVA-kantoor bevoegd voor het ambtsgebied waarin uw onderneming is gelegen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top