U bent hier

Herschikking van de rubriek "Statistieken" van de RVA-website

26-09-2017

De RVA heeft een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het statistische luik van zijn website.

Verbeterde structuur en verhoogde transparantie

In de eerste plaats hebben we de structuur van de website verbeterd en transparanter gemaakt. We maken nu binnen de hoofdrubriek Statistieken een onderscheid tussen:

  • Publicaties
  • Methodologie
  • Cijfers

Alle statistische publicaties zoals het Jaarverslag, de Persmededeling, de Trimestriële indicatoren, studies enz. worden opgenomen in de rubriek Publicaties
In de rubriek Methodologie vindt de gebruiker dan meer informatie over de toegepaste tellingsregels en de opgenomen variabelen. 
De rubriek Cijfers ten slotte zal alle statistische tabellen bevatten die niet als bijlage opgenomen worden bij een publicatie.

Herziene presentatie van de cijfergegevens

Daarnaast hebben we de presentatie van de cijfergegevens hervormd. Zo nemen we afstand van de indeling van de gerechtigden in 4 grote groepen en in een aantal subgroepen. In de plaats daarvan volgen we zo goed als mogelijk de indeling zoals die in het reglementaire luik van de website aan bod komt.

De redenen waarom we tot die hervorming overgegaan zijn, zijn velerlei:

  • in de eerste plaats zijn er ten gevolge van de 6de Staatshervorming een aantal materies overgegaan van het federale niveau (RVA) naar het regionale niveau;
  • er zijn weinig criteria die voor alle (sub)groepen relevant zijn;
  • de soms zeer gevarieerde samenstelling van bepaalde subgroepen, wat de transparantie niet ten goede komt.

Groter aantal tabellen

Bovendien hebben we het aantal tabellen flink uitgebreid: meer dan 200 tabellen, allemaal exporteerbaar naar EXCEL. Immers, nu de gerechtigden niet meer in 4 grote groepen ingedeeld worden, kunnen we ook criteria opnemen die enkel voor bepaalde deelpopulaties relevant zijn, zoals het motief tijdskrediet, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, de vergoedingscategorie werkloosheid …

De meeste tabellen geven de evolutie in fysieke eenheden of bedragen weer van een populatie, verdeeld volgens geslacht, gewest en een derde variabele (bv. leeftijd, werkloosheidsduur, vergoedingscategorie …).

Update van de interactieve toepassing

Later zullen we ook de interactieve toepassing updaten. In een eerste fase bieden we een minimale versie aan, maar mettertijd zullen we het aantal variabelen en populaties uitbreiden. 

De directie Statistieken contacteren

U wenst meer informatie of extra cijfers? U heeft vragen over de methodologie?

Neem gerust contact op met de directie Statistieken, via het contactformulier

De RVA hoopt met deze hervormingen tegemoet te komen aan de meest gangbare noden en behoeften van de gebruikers van zijn statistische gegevens.

Een RVA-kantoor zoeken

Top