U bent hier

Het simulatieprogramma voor de inkomensgarantie-uitkering werd bijgewerkt

05-05-2015

Een IGU, wat was dat ook alweer?

Indien u als werkloze deeltijds werk hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden bovenop uw loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantieuitkering (IGU) genoemd, beoogt u een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat:

  • minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking maximum 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt;
  • hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking 1/3 van een voltijdse betrekking overschrijdt. Hoe groter het uurrooster, hoe groter het verschil.

Wat is er nieuw?

Het simulatieprogramma om het bedrag van uw inkomensgarantie-uitkering te berekenen werd bijgewerkt volgens de nieuwe berekeningswijze, in voege sinds 1 januari 2015.

De wijzigingen bij de berekening zijn:

  • een aanpassing van de berekeningswijze van de IGU: uurtoeslag volgens de gezinstoestand;
  • een aanpassing van het referteloon (brutomaandloon lager dan 1.501,82 EUR);
  • er wordt steeds rekening gehouden met de RSZ-werkbonus.

Meer info?

Voor meer informatie over de IGU kunt u het infoblad T70 raadplegen.

Naar het simulatieprogramma.

Een RVA-kantoor zoeken

Top