U bent hier

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Overstromingen van 14 en 15 juli 2021 – Verklaring over het behoud van de gezinstoestand bij tijdelijke verhuis

29-10-2021

[Update 29.10.2021 - vervangt de versie van 05.08.2021]

Gelet op de schade die het slechte weer in bepaalde regio's heeft aangericht: 

  • wonen sommige onderbrekers tijdelijk bij een familielid of vriend;
  • brengen sommige onderbrekers tijdelijk een of meer personen onder die door het slechte weer zijn getroffen.

Hoewel de status van de alleenstaande of alleenstaande met kinderen ten laste verandert omdat hij bij iemand anders woont of omdat hij zelf een of meer personen onderdak verschaft, werd de uitkering waarop hij recht heeft niet herzien.

Tot en met 30.09.2021 moest geen aangifte worden gedaan bij de RVA zolang de situatie niet voortduurt na 30.09.2021.

Vanaf 01.10.2021 en tot en met 31.12.2021 kan de onderbreker, met het formulier Verklaring LO Overstromingen, aan de RVA verklaren dat hij tijdelijk bij iemand anders woont of tijdelijk onderdak biedt aan een of meer personen ten gevolge van de overstromingen van 14 en 15 juli 2021.

Dit formulier wordt ook gebruikt om het einde van de tijdelijke verhuis of onderdak aan te geven.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top