Delen

Nieuwe aanvraagformulieren voor ouderschapsverlof

01-12-2017

Sinds 1 december zijn de formulieren 'C61 – ouderschapsverlof' en 'C61 OB – ouderschapsverlof' gewijzigd. De aanvraagformulieren voor ouderschapsverlof werden herzien in het kader van het project OCR dat de optische herkenning van de gegevens toelaat.

Voortaan bevatten die formulieren 3 delen:

  • een gemeenschappelijk deel, in te vullen door de werkgever en mee te ondertekenen door de werknemer;
  • een deel in te vullen en te ondertekenen door de werknemer;
  • een deel dat enkel door de werkgever moet worden ingevuld en ondertekend.

De codes voorzien in de formulieren naast elk gegeven zijn enkel bestemd voor het inlezen van de gegevens.