U bent hier

Nieuwe toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen

19-12-2016

Sinds 1 oktober 2016 moet de werknemer die tijdelijk werkloos werd gesteld om economische redenen, om uitkeringen te kunnen ontvangen, voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden als de volledig werklozen, namelijk:

  • ofwel een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen binnen een bepaalde periode die de referteperiode wordt genoemd;
  • ofwel in de afgelopen drie jaar minstens één uitkering als volledig werkloze, een inschakelingsuitkering of een uitkering tijdelijke werkloosheid (nadat de werknemer voldeed aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden) hebben genoten.

Er bestaan uitzonderingen op deze regel: de werknemer die in theorie voldoet aan de voorwaarden om inschakelingsuitkeringen te ontvangen en de leerling die een alternerende opleiding volgt, blijven vrijgesteld van de hierboven vermelde toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Bovendien voorziet een overgangsbepaling erin dat de werknemer die al uitkeringen tijdelijke werkloosheid heeft genoten bij zijn werkgever in de loop van de 3 jaren die voorafgaan aan zijn uitkeringsaanvraag en die nog altijd in dienst was bij die werkgever op 30 september 2016 geen arbeidsdagen in loondienst moet bewijzen in het geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen bij dezelfde werkgever.

In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van een andere oorzaak dan economische redenen (bijvoorbeeld slecht weer, technische stoornis of overmacht), kan de werknemer altijd uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten zonder te moeten voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden.

 U vindt meer informatie over dit onderwerp in het infoblad T32 "Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?"

Een RVA-kantoor zoeken

Top