Follow us on twitter

U bent hier

Delen

Regionalisering van de activering van het zoekgedrag naar werk

20-01-2017

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming zijn het voortaan de gewestinstellingen (VDAB, ACTIRIS, FOREM en ADG) die de actieve beschikbaarheid van de werklozen controleren die onder hun ambtsgebied vallen. De actieve beschikbaarheid is de verplichting voor de werkloze om actief en positief mee te werken aan de acties inzake begeleiding, opleiding, beroepservaring of inschakeling die hem worden voorgesteld door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en om zelf actief naar werk te zoeken door individuele, regelmatige en diverse stappen te ondernemen.

Voortaan worden de beslissingen inzake actieve beschikbaarheid en de eventuele sancties genomen en betekend aan de werklozen door de eerder vermelde gewestinstellingen. Ze worden tegelijkertijd overgemaakt aan de RVA en zijn rol beperkt zich tot het meedelen van die beslissingen voor uitvoering aan de uitbetalingsinstellingen. De bevoegdheid voor het betalen van de uitkeringen werd immers niet overgedragen aan de gewesten en blijft toevertrouwd aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

Consulteer voor meer informatie over de controle van de actieve beschikbaarheid de websites van de bevoegde gewestinstellingen of richt u tot uw uitbetalingsinstelling, die u ook informatie kan geven over de gevolgen van een eventuele sanctie.

Een RVA-kantoor zoeken

Top