U bent hier

Samenwonende werklozen in de lift

14-07-2015

Een nieuwe RVA-studie heeft uitgewezen dat er recent een einde is gekomen aan een jarenlange daling van het aandeel samenwonenden in de volledige werkloosheid.

De sterkste stijging in het aandeel samenwonenden deed zich voor vanaf 2013. De studie geeft twee mogelijke verklaringen voor deze stijging. Enerzijds is er de recente convergentie in de vergoedingsregelingen van de gezinscategorieën die ervoor zorgt dat de incentive om een niet-conforme gezinscategorie aan te geven kleiner is dan voorheen. Daarnaast zijn er de gerichtere controles van de gezinstoestand. Daardoor is het aantal vaststellingen gevoelig gestegen, wat eventueel ook een ontradend effect kan teweeggebracht hebben. 

U kunt de studie nalezen: "Recente evolutie van de verdeling naar gezinscategorie van werklozen" (PDF) - juli 2015

Een RVA-kantoor zoeken

Top