U bent hier

"Spotlight": de nieuwe reeks studies van de RVA

01-08-2017

Met onze nieuwe reeks "Spotlight" wil de RVA regelmatig een onderwerp uit de werkloosheidsverzekering nader toelichten. De onderwerpen kunnen sterk variëren, maar het zullen altijd topics zijn die in de gewone publicaties (Jaarverslag, Trimestriële Indicatoren, Persmededeling …) niet of nauwelijks aan bod komen.

Het is niet de bedoeling uitgebreide en zeer diepgaande studies te presenteren. In de plaats daarvan willen we de lezer beknopte (4 à 10 bladzijden) en transparante analyses aanbieden, waarin de belangrijkste evoluties of de meest markante zaken aan bod komen. 

Enkele voorbeelden:

  • Tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen onderhevig aan de Zesde Staatshervorming,
  • Werklozen die vrijwilligerswerk uitoefenen,
  • Profiel van werklozen die in 2016 een baan gevonden hebben versus het profiel van werklozen die in 2016 geen baan gevonden hebben,
  • Samenwonenden met gezinslast in de werkloosheidsverzekering,
  • Evolutie van arbeidsongeschikten in de werkloosheidsverzekering,
  • ….

We hopen hiermee de geïnteresseerde lezer meer informatie en duiding te geven over de (soms complexe) werkloosheidsmaterie.

We starten de reeks met de "Tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen onderhevig aan de Zesde Staatshervorming", waarin we de statistische impact becommentariëren van de overdracht van bevoegdheden inzake tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen naar de Gewesten. 

Veel leesplezier.

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top