U bent hier

Tijdelijke werkloosheid - elektronische controlekaart in voorbereiding

Tijdelijke werkloosheid - elektronische controlekaart in voorbereiding
25-08-2016

Een koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het KB van 14 november 2011 ter uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor wat betreft de mededelingen verricht aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 20.07.2016, met een datum van inwerkingtreding op 01.08.2016.

Dit besluit bevat het wettelijk kader voor een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart voor de tijdelijk werklozen in de toekomst.

Deze elektronische toepassing is momenteel in voorbereiding en is nog niet operationeel, behalve voor een aantal pilootbedrijven.
Er is momenteel dus nog niets gewijzigd in de procedure die werkgevers en werknemers moeten volgen voor wat betreft de controlekaart C3.2A.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top