U bent hier

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische oorzaken ingevolge de intrekking van de erkenning voor de onderneming VEVIBA in Bastenaken om sommige activiteiten te verrichten

14-03-2018

Ingevolge een controle van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) waarbij inbreuken aan het licht zijn gekomen die werden gepleegd op de site van de onderneming VEVIBA NV in Bastenaken, werden de erkenningen voor die onderneming ingetrokken voor de activiteiten van het versnijden, verwerken en etiketteren van vlees. Die activiteiten zijn volledig stopgezet sinds 7 maart 2018 om 17 u.

Er kan geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegekend voor de werknemers die tewerkgesteld zijn op de site van de onderneming VEVIBA aangezien in dit geval niet voldaan is aan de voorwaarden om overmacht in te roepen, meer bepaald het onvoorziene karakter en het ontbreken van verantwoordelijkheid van de partijen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan eventueel worden toegekend (als voldaan is aan alle voorwaarden van overmacht) voor de werknemers van externe bedrijven die niet op de betrokken site werken maar die, als gevolg van de stopzetting van een deel van de activiteit van VEVIBA in de onmogelijkheid zouden zijn om hun eigen werk uit te oefenen (bijvoorbeeld het transporteren van vlees).

Ook tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan niet worden toegekend voor de werknemers die tewerkgesteld zijn op de site van de onderneming VEVIBA aangezien er geen sprake is van tijdelijk werkgebrek als gevolg van economische oorzaken.

Tijdelijke werkloosheid kan eventueel worden toegekend voor de werknemers van andere ondernemingen (al dan niet verbonden met de groep VERBIST), die hun activiteiten voortzetten maar die momenteel een daling kennen van het klantenbestand doordat het vertrouwen van het publiek in de voedselketen is ondermijnd.

Voor de ondernemingen waarvan de werknemers niet tewerkgesteld zijn op de site van Bastenaken, verifieert de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau geval per geval of voldaan is aan de voorwaarden voor het toekennen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top