U bent hier

Toelaatbaarheid - Arbeidsdagen in het buitenland die in aanmerking worden genomen

20-12-2016

Voor alle uitkeringsaanvragen die werden ingediend sinds 1 oktober 2016 wordt voortaan rekening gehouden met de arbeidsdagen (en de daarmee gelijkgestelde dagen) in het buitenland om toegelaten te worden tot de werkloosheidsuitkeringen, voor zover de volgende drie voorwaarden voldaan zijn:

  • de arbeidsdagen werden verricht in een land dat een internationale socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten met België (op enkele uitzonderingen na kunnen enkel de arbeidsprestaties die werden verricht in een ander Europees land in aanmerking worden genomen);
  • in die overeenkomst is voorzien dat er rekening kan worden gehouden met de arbeidsprestaties (en de daarmee gelijkgestelde periodes) om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen;
  • de werknemer heeft vervolgens minstens 3 maanden gewerkt in loondienst volgens de Belgische reglementering (dat wil zeggen arbeid die onderworpen is aan de RSZ, sector werkloosheid).

U vindt daarover meer informatie in het infoblad T31"Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling?"

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top