U bent hier

Verplichting tot elektronische aangifte van sommige sociale risico’s (e-ASR)

29-09-2015

Momenteel kan een werkgever nog kiezen of hij een aangifte van een sociaal risico in verband met werkloosheid, arbeidsongeval of ziekte via een papieren formulier of elektronisch verricht. 

Vanaf 01/01/2016 wordt stapsgewijs de verplichting ingevoerd om die aangiftes (ASR’s) elektronisch te verrichten.

In een eerste fase betreft die verplichting de formulieren die afgeleverd worden voor de maandelijkse betaling van de uitkeringen in de sector werkloosheid.

Dat betekent dat voor de aangiftes die betrekking hebben op de maanden vanaf januari 2016 de volgende papieren formulieren moeten worden vervangen door elektronische aangiftes:

  • Formulier C3.2-WERKGEVER (bewijs van tijdelijke werkloosheid)
  • Formulier C131B (deeltijdse arbeid)
  • Formulier C78 (tewerkstelling in een beschutte werkplaats)
  • Formulieren C78-ACTIVA, C78.3, C78-SINE (activeringsmaatregelen)
  • Formulieren C103-JEUGDVAKANTIE-WERKGEVER en C103-SENIORVAKANTIE-WERKGEVER (jeugd- en seniorvakantie)

In een tweede fase, in principe vanaf 01/01/2017, zullen ook de papieren formulieren die gebruikt worden voor het vaststellen van het recht op uitkeringen in de sector werkloosheid (formulieren C4, C131A, C3.2-WERKGEVER, C103-JEUGDVAKANTIE-WERKGEVER, C103-SENIORVAKANTIE-WERKGEVER) afgeschaft worden.  

Meer inlichtingen en technische informatie voor het verrichten van een elektronische aangifte kunt u terugvinden op de pagina "Klaar voor de elektronische ASR?" op de portaalsite van de sociale zekerheid. 

Top